مقام معظم رهبری:اگر درمحیط بازنشستگی و درمیان بازنشستگان شور،امید،علاقه به کار و شوق به مفید بودن و رضایتمندی وجود داشته باشد اثر این امر مستقیماً برروی شاغلین منعکس می شود.

اخبار

فراخوان همکار افتخاری

صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان خوزستان از بین بازنشستگان  کشوری داوطلب همکار افتخاری می پذیرد.

 

اوقات شرعی

۰۴ : ۰۱
۰۵ : ۵۰
۱۳ : ۰۷
۲۰ : ۲۴
۲۰ : ۴۴
۰۰ : ۱۳

تقویم

تیر ۱۳۹۸
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٠
June - July 2019
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
١٨
22
۲
١٩
23
۳
٢٠
24
۴
٢١
25
۵
٢٢
26
۶
٢٣
27
۷
٢٤
28

۸
٢٥
29
۹
٢٦
30
۱۰
٢٧
01
۱۱
٢٨
02
۱۲
٢٩
03
۱۳
٣٠
04
۱۴
٠١
05

۱۵
٠٢
06
۱۶
٠٣
07
۱۷
٠٤
08
۱۸
٠٥
09
۱۹
٠٦
10
۲۰
٠٧
11
۲۱
٠٨
12

۲۲
٠٩
13
۲۳
١٠
14
۲۴
١١
15
۲۵
١٢
16
۲۶
١٣
17
۲۷
١٤
18
۲۸
١٥
19

۲۹
١٦
20
۳۰
١٧
21
۳۱
١٨
22
۱
١٩
23
۲
٢٠
24
۳
٢١
25
۴
٢٢
26

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۸,۱۰۲ نفر
۲ نفر
۶۰ نفر
۹ فروردین ۱۳۹۸
۷۶۴ نفر