رئیس کانون

عبدشاه جعفریان

تعداد اعضاء

350

آدرس

رامهرمز-خیابان منتظری-ساختمان فضای سبز شهرداری

شماره تماس