اعضاء هیأت مدیره

رئیس:محمدحسین شهریاری

رئیس:منوچهر علیزاده نیا

خزانه دار:احمدعلی سرمست شوشتری

امور اداری و مالی:محمدباقر ابن قاسم

واحد حقوقی: سیدکریم موسوی سواری


تعداد اعضاء

1731

آدرس

اهواز-میدان مولوی-جنب درمانگاه شهید دکتر حکیم

شماره تماس

06133337206