رئیس کانون

عبدالرحیم قاسمی مفرد

تعداد اعضاء

1700

آدرس

اهواز-انتهای پل پنجم-روبروی دانشگاه شهید چمران

 

شماره تماس